Divan Şiiri Terimleri Testi

Sınır tanımayan testlerimize hayli zor bir test daha ilave etmiş bulunuyoruz.


Sınır tanımayan testlerimize hayli zor bir test daha ilave etmiş bulunuyoruz: Divan Şiiri Terimleri Testi Âşıklar maşuklarının kaşlarını, kirpiklerini, leblerini ve ahu gözlerini şiirlerine dantel gibi işlemişlerdir sanki. Fakat elbette divan şiiri bu benzetmelerden ibaret değildir diyerek sizlere divan şiiri terminolojisine konusunda kısa bir test hazırladık. 

Hazırsanız başlayalım! 

 1. 1 Bir edebiyat ürününün içeriği hakkında fikir veren güzel sözlerle bezeli başlangıç diye tanımlayabileceğimiz terimimiz?

  1. Hüsn-i tevcih
  2. Bend
  3. Berâat-i istihlâl
  4. Tecâhül-i arif
  Doğru!
  Yanlış!
 2. 2 Söyleyeni belli olmayan şiirlerin sonunda kullanılan ibare nedir? (Aynı zamanda bazı şairlerin yazdıkları bir şiirin sonuna kendi ismi yerine kullandıkları bir nevi mahlastır.)

  1. Lâedrî
  2. Nâdirî
  3. Gabgab
  4. Çâker
  Doğru!
  Yanlış!
 3. 3 “Dest-bûsi arzusuyla ger ölsem dostlar / Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su.” Fuzûli’nin dillere destan bu beyitinde geçen ‘‘dest’’ kelimesinin anlamı nedir?

  1. Zülüf
  2. Kirpik
  3. Dudak
  4. El
  Doğru!
  Yanlış!
 4. 4 Tüm haşeratın iş ve hareketlerini düzenleyen meleğin ismi, hem bu isim öyle bir isim ki hangi kitabın başına yazılsa o kitaba güve ve haşerat zarar veremez(miş).

  1. Kebirek
  2. Kebiteç
  3. Çebitek
  4. Kebikeç
  Doğru!
  Yanlış!
 5. 5 “Necm-i bahtında bulur lâmia-i is‘adı / Ne zaman kilk-i Utarid çıkarırsa takvim” Sünbülzâde Vehbî’nin beyitinde geçen ‘‘necm’’ kelimesinin anlamı nedir?

  1. Plüton
  2. Yıldız
  3. Göktaşı
  4. Ay
  Doğru!
  Yanlış!
 6. 6 Divan edebiyatında sıkça kullanılan ve şarap anlamına gelen kelimemiz nedir?

  1. Ebr
  2. Bâde
  3. Hoş-âb
  4. Husûf
  Doğru!
  Yanlış!
 7. 7 Âşığın sevgilisine kavuşması desek?

  1. Hayırlısı olsun.
  2. Visâl
  3. Dûzah
  4. Cünûn
  Doğru!
  Yanlış!
 8. 8 “Nâdânlar eder sohbet-i nâdânla telezzüz / Dîvânelerin hemdemi dîvâne gerektir." Ziyâ Paşa’nın bu beyitinde zikrettiği nâdânlar ile kimler kastedilmiştir acaba? (İlberizm bir kopyadır bu soru için).

  1. Nev-i şahsına münhasır
  2. Kendini beğenmiş
  3. Yardımsever
  4. Câhil
  Doğru!
  Yanlış!
 9. 9 Divan şiirinde mahlas kullanmanın ismi nedir?

  1. Teferrüc
  2. Tebehhüm
  3. Mahlasın da mı mahlası yani?
  4. Tahallüs
  Doğru!
  Yanlış!
 10. 10 Hangi ikisi divan şiirinde sıkça kullanılan ve yıldız anlamına gelen kelimelerdir?

  1. Sühâ-Süheyl
  2. Felek-Sitâre
  3. Hor-Zühre
  4. Ahter-Nüd’et
  Doğru!
  Yanlış!
 11. 11 Divan şiirinde sevgili, aşağıdakilerden hangilerine benzetilmiş olamaz?

  1. Petibör-Çay
  2. Bahar-Bülbül
  3. Aslı-Leylâ
  4. Anka-Hüma
  Doğru!
  Yanlış!
 12. 12 Hani gözümüze sosyal medya kaçıp uyuyamadığımızda aklımıza gelen şu beyit ‘‘Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkıt ne bilir’’ nasıl devam ediyordu?

  1. Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat
  2. Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı
  3. Sevincimden nice yıllar geçipdir görmedim uyku
  4. Mecnûna
  Doğru!
  Yanlış!

Divan Şiiri Terimleri Testi

Oluşturuldu
 1. Test Sonuçları

  Cemre düştü, bahar geliyor. Üzülmeyelim neticeye 🙂

  Puanın
  Doğru!

  Cemre düştü, bahar geliyor. Üzülmeyelim neticeye :)"Erdi yine ürd-i behişt oldu hevâ anber-siriştÂlem behişt-ender-behişt her gûşe bir bâğ-ı İrem."Nef‘î<

  Sonuçları Paylaş
 2. Test Sonuçları

  Az kalmıştı ama bu sonuç da fena değil hani 🙂

  Puanın
  Doğru!

  "Sihirle bir mekes olsam konardım ol saneminLebinde hâli gibi yer idim şeker güstâh"Ahmed Paşa

  Sonuçları Paylaş
 3. Test Sonuçları

  Tebrik ederiz, belli ki âşıklar meclisinde bulunmuşluğunuz var. Gaffar Baba Divanı’ndan geliyor hediyeniz:

  Puanın
  Doğru!

  https://www.youtube.com/embed/ljv2TWkxzXo?ecver=2

  Aşıkam meftun-u canan olmayan bilmez beni /Hançer-i aşk ile kurban olmayan bilmez beni /Anlamaz ahvalimi her sufi meşreb müdde-i /Bade nuşi bezm-i irfan olmayan bilmez beni /*Arturup sevda seri pür şura her dem zülfiyar /İtdiren hep aşkı dilberdir bana terki diyar /Ehl-i derdem sırrımı nadana etmem aşikar /Hikmeti aşk içre lokman olmayan bilmez beni /*Mailem bir şuha cevr eyler ben ettikçe niyaz / Rahm idüp bir dem dili bi mara olmaz çare saz /Öyle zar etmiş beni ol yusufu iklimi naz / Hicr ile yakubu kenan olmayan bilmez beni / *Halkı alem şekkeri lal-i lebinden kam yab / Kalmışam bi behre ben ancak esiri tef-ü tab / Mürgi canım hamiasa oldu firkatle kebab / Hasreti suz ile büryan olmayan bilmez beni /

  Sonuçları Paylaş

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Divan Şiiri Terimleri Testi

Giriş Yap

Topluluğumuza katılın!

Hesabın yok mu?
Kayıt Ol

Şifreni Resetle

Geri dön
Giriş Yap

Kayıt Ol

Neokusam Topluluğuna Katılın

Captcha!
Geri dön
Giriş Yap
Bir format seç
Kişisel Test
Kişisel bir şey ortaya koymayı amaçlayan sorular dizisi
Önemsiz Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar verme ya da görüş belirleme/oy verme
Hikaye/Olay
Gömülü ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
Liste
The Classic Internet Listicles
Açık Liste
Açık Liste
Oylanabilir Liste
Oylanabilir Liste
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı