Erman Akçay’dan Sanat Sergisi

avatar

Dolunay Aker

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Sanatın Sınır Tanımaz Çağrışım Gücü

RETİNA DEKADANS

Artık kültürel evrim, bilişim teknolojilerinin zehriyle baş döndürücü bir biçimde hızlanmış, tüm insani değerlerden ve ihtiyaçlarımızdan açıkça kopmuş bir şekilde boşa dönmektedir. Sözün çürüdüğü, insanın metalaştığı, tüm ifade biçimlerinin gerçeklikle temasını yitirip, kendi kendisinin parodisine indirgendiği günümüzde, hayatın tüm alanlarında yapıcı bir altüst oluşa gereksinim var ve bu altüst oluş bizim sanatımızdır !

Hem boğulmakta olan bir gençliğin tepkisi hem de yeni bir çağın müjdecisi. Bizim sanatımız devrimci bir sanattır. Bundan ötürü, geçmişin idealleriyle uyuşmaz, yeniliğin peşindedir. Aynı zamanda karşılaştığı direnç ölçüsünde güçlü bir yaşam iradesinin ifadesidir ve yeni bir toplum kurma mücadelesinde öncü bir çığlıktır !

Burjuva pisliği, hayatın her alanına nüfuz etmiş durumda, hatta medyatik örgütlenmenin cinci hocaları bizlere sanat sunma küstahlığında bile bulunuyorlar. Ama bu sanat artık hiç bir işe yaramayacak kadar bayat. Kaldırım taşları ve sokaklardaki grafitiler, insanın kendini ifade etmek için dünyaya geldiğini açıkça gösteriyor; artık bizleri pasif birer izleyici, ya da sosyal medya maymunu kalıbına sokarak bu ilk dirimsel gereksinimizi karşılamaktan alıkoyan medyatik iktidara karşı mücadelemiz başlamıştır !

Resmî olarak dayatılmış yaşama sebeplerinin taraftarları ile karşıtları arasındaki antagonizmanın temeli burada, sanatta yatar. Yerleşik anlamsızlık ve yalıtılmışlığı besleyen geleneksel sanatsal yöntemlerin genel krizi ancak alternatif yaşama biçimlerinin deneyimiyle ya da böyle bir deneyime yönelik girişimle aşılabilir.

Bir resim, sadece renkler ve çizgilerden meydana gelen bir kompozisyon değil, aynı zamanda titreşen bir canlılık, bir gece yarısı, bir insan, bir şimşektir. Devrimci sanatçılar, müdahale çağrısında bulunanlar ve gösteriyi bozmak veya yok etmek için müdahele etmiş olanlardır. Sanat, hiçbir şey ifade etmediği körelmiş, boğucu bir atmosferin ardından, her şey demek olduğu yaşayan, canlı bir döneme adım atmak zorundadır.

Yaşasın Sokaklar !

Yaşasın Dekadans !

Erman Akçay, 20-25 Ekim 2020 / East Kadıköy Graphic Resistance

artwork : Roman Shcherbakov

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.

Sıradaki içerik:

Erman Akçay’dan Sanat Sergisi