NEOKUSAM KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

neokusam Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), (Bundan sonra kısaca “neokusam” olarak anılacaktır.) ile neokusam’ya ait
http://www.neokusam.org’a (Bundan sonra kısaca “neokusam.org” olarak anılacaktır) ü

NEOKUSAM KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

neokusam Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), (Bundan sonra kısaca “neokusam” olarak anılacaktır.) ile neokusam’ya ait
http://www.neokusam.org’a (Bundan sonra kısaca “neokusam.org” olarak anılacaktır) üye olacak ya da neokusam.org’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra
kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

1. neokusam.org, üyelerine e.günlük (blog), haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.

2. Kullanıcı, neokusam.org’a üye olarak veya neokusam.org’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

3. Kullanıcı, neokusam.org’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, neokusam tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye
Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

4. Kullanıcı’nın neokusam.org’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer
üyelerle mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısındaki “neokusam Üyesi Olmak İçin Tıklayın”a tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı,
ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak neokusam.org’a üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik
paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere facebook hesabı ile yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.

5. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya
da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.

6. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

7. Kullanıcı, neokusam.org’a Facebook hesabı ile üye oluyorsa, neokusam’nun Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen
bilgilere neokusam.org’un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında
hangi bilgilerinin neokusam tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.

8. Kullanıcı, neokusam.org’da kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra
yeniden aktif hale getirilebilir.

9. Kullanıcı, neokusam’nun dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını
geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda neokusam’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili
rücu biçimde kabul etmiştir.

10. , üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca neokusam.org’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik
hesaplarını- siteleri silebilir.

11. neokusam.org alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar neokusam’ya aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu
alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.

12. neokusam.org’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek
yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra neokusam tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.

13. neokusam.org’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu
içerikler, neokusam.org’a üyeler tarafından girileceği gibi neokusam.org editörleri tarafından da girilebilecektir.

14. neokusam.org’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından neokusam.org’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli
paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın
sorumluluğundadır.

15. neokusam, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri
doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden neokusam.org’un ve neokusam’nun hiçbir şekilde
sorumlu değildir. neokusam, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, neokusam’dan hiçbir
talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

16. neokusam, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya
yayınlamama hakkına sahiptir.

17. neokusam.org’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, neokusam.org’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak
veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, neokusam.org’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını
zedeleyecek şekilde kullanamaz.

18. neokusam.org’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz,
yayınlanamaz.

19. Kullanıcı, neokusam.org’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar,
hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

20. Kullanıcı, neokusam tarafından talep edilmeden ve/veya neokusam’dan yazılı onay almaksızın ve/veya neokusam ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın neokusam.org’da
reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. neokusam.org hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa
lütfen neokusam.org ile iletişim kurunuz.

21. neokusam, neokusam.org’un belli alanlarını veya kategorilerini, neokusam.org’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı
olarak belirleyebilir.

22. neokusam.org’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili
her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.

23. neokusam, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın
sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum
oluşması durumda derhal neokusam ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka
aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve
cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

24. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin neokusam.org’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale
getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya
oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları
deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz,
kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki
bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve neokusam ile neokusam.org’a zarar verecek davranışlarda
bulunamaz. Aksi halde; neokusam tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

25. neokusam, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, neokusam.org’u kullanırken ya da neokusam.org’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı
olması, neokusam.org’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya neokusam’nun gerekli görmesi halinde neokusam.org’u kullanmasını engelleyebilir veya
üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda neokusam’nun ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

26. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere neokusam.org’da yer alan tüm içerikler ile neokusam markası ve
neokusam.org alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları neokusam’ya aittir veya neokusam tarafından bunların kullanımına
ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler neokusam’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz,
yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde;
neokusam tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

27. Tüm mali hakları neokusam’ya ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında,
kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil,
işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.

28. neokusam.org’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür.
Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için neokusam.org’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak
düzeyde olmalıdır. Her durumda, neokusam.org’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması neokusam’nun yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara
uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

29. Kullanıcı, neokusam.org’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını neokusam.org’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak
devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara uygun
şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı neokusam’nun yazılı onayına tabidir.

30. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması
gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı neokusam.org’un ve neokusam’nun uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle
yükümlüdür.

31. neokusam, neokusam.org’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer
nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı
veya programlarının hasar görmesinden) dolayı neokusam’nun sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple neokusam’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan
zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

32. neokusam, neokusam.org’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini
geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

33. neokusam, neokusam.org’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya neokusam.org
üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda neokusam’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

34. neokusam’nun veya neokusam’nun hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, neokusam’nun sorumluluğu
bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini
alması önerilmektedir.

35. Kullanıcı’nın neokusam’ya verdiğin bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine
bağlı olarak neokusam’ya verdiği veya neokusam’nun erişimine onay verdiği bilgilerdir. neokusam, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği
sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak neokusam, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.

36. neokusam, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber neokusam tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz
girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde neokusam’nun sorumluluğu
bulunmamaktadır. Kullanıcı, neokusam.org’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre
bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla
neokusam tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

37. neokusam, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

38. Kullanıcı, neokusam.org’u ziyaret ettiği süre boyunca neokusam, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı
javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler
içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.

39. neokusam, zaman zaman neokusam.org’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir.
Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları neokusam’nun kontrolü altında olmadığı
gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak
neokusam’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak
neokusam’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

40. Kullanıcı, neokusam.org’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa neokusam.org’un e-posta gönderim listesine kayıt
olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.

41. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra
Müdürlükleri yetkili olacaktır.

42. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, neokusam’nun defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve
erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu
maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

43. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın neokusam.org’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile neokusam’nun bu Sözleşme’de belirtmiş
olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın neokusam.org’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres
ve/veya e-posta adresini neokusam’ya yazılı olarak bildirecektir. neokusam’nun adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu
Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın neokusam’ya bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve neokusam’nun bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta
adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

44. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

45. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat
ettikleri anlamına gelmeyecektir.

46. Bu Sözleşme, neokusam.org’a yeni özellikler eklendikçe veya neokusam.org Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir
bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın neokusam.org’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi
önerilmektedir.

47. Neokursam’a üye olduğunuz taktirde kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

48. Neokursam’a aracı bağlantılardan üye olduğunuzda aracı kurum hesaplarına bir şey olduğu taktirde neokursam sorumlu değildir. Neokursam sadece üye olmasını api servisi sağlamaktadır. Kullanıcıların aracı kurum giriş bilgileri neokursama gelmemektedir.

 

Üyelik sözleşmesiyle veya neokusam.org uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:

E-posta: bybrawe@outlook.com

Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın neokusam.org’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar,
mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine
yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle neokusam.org’un kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli
olup, e.postanın neokusam.org tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan
maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
E-posta: bybrawe@outlook.com

ye olacak ya da neokusam.org’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

1. neokusam.org, üyelerine e.günlük (blog), haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.

2. Kullanıcı, neokusam.org’a üye olarak veya neokusam.org’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

3. Kullanıcı, neokusam.org’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, neokusam tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye
Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

4. Kullanıcı’nın neokusam.org’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer
üyelerle mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısındaki “neokusam Üyesi Olmak İçin Tıklayın”a tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı,
ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak neokusam.org’a üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik
paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere facebook hesabı ile yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.

5. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya
da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.

6. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

7. Kullanıcı, neokusam.org’a Facebook hesabı ile üye oluyorsa, neokusam’nun Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen
bilgilere neokusam.org’un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında
hangi bilgilerinin neokusam tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.

8. Kullanıcı, neokusam.org’da kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra
yeniden aktif hale getirilebilir.

9. Kullanıcı, neokusam’nun dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını
geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda neokusam’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili
rücu biçimde kabul etmiştir.

10. , üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca neokusam.org’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik
hesaplarını- siteleri silebilir.

11. neokusam.org alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar neokusam’ya aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu
alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.

12. neokusam.org’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek
yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra neokusam tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.

13. neokusam.org’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu
içerikler, neokusam.org’a üyeler tarafından girileceği gibi neokusam.org editörleri tarafından da girilebilecektir.

14. neokusam.org’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından neokusam.org’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli
paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın
sorumluluğundadır.

15. neokusam, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri
doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden neokusam.org’un ve neokusam’nun hiçbir şekilde
sorumlu değildir. neokusam, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, neokusam’dan hiçbir
talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

16. neokusam, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya
yayınlamama hakkına sahiptir.

17. neokusam.org’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, neokusam.org’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak
veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, neokusam.org’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını
zedeleyecek şekilde kullanamaz.

18. neokusam.org’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz,
yayınlanamaz.

19. Kullanıcı, neokusam.org’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar,
hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

20. Kullanıcı, neokusam tarafından talep edilmeden ve/veya neokusam’dan yazılı onay almaksızın ve/veya neokusam ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın neokusam.org’da
reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. neokusam.org hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa
lütfen neokusam.org ile iletişim kurunuz.

21. neokusam, neokusam.org’un belli alanlarını veya kategorilerini, neokusam.org’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı
olarak belirleyebilir.

22. neokusam.org’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili
her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.

23. neokusam, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın
sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum
oluşması durumda derhal neokusam ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka
aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve
cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

24. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin neokusam.org’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale
getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya
oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları
deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz,
kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki
bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve neokusam ile neokusam.org’a zarar verecek davranışlarda
bulunamaz. Aksi halde; neokusam tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

25. neokusam, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, neokusam.org’u kullanırken ya da neokusam.org’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı
olması, neokusam.org’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya neokusam’nun gerekli görmesi halinde neokusam.org’u kullanmasını engelleyebilir veya
üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda neokusam’nun ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

26. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere neokusam.org’da yer alan tüm içerikler ile neokusam markası ve
neokusam.org alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları neokusam’ya aittir veya neokusam tarafından bunların kullanımına
ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler neokusam’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz,
yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde;
neokusam tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

27. Tüm mali hakları neokusam’ya ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında,
kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil,
işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.

28. neokusam.org’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür.
Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için neokusam.org’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak
düzeyde olmalıdır. Her durumda, neokusam.org’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması neokusam’nun yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara
uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

29. Kullanıcı, neokusam.org’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını neokusam.org’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak
devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara uygun
şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı neokusam’nun yazılı onayına tabidir.

30. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması
gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı neokusam.org’un ve neokusam’nun uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle
yükümlüdür.

31. neokusam, neokusam.org’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer
nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı
veya programlarının hasar görmesinden) dolayı neokusam’nun sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple neokusam’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan
zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

32. neokusam, neokusam.org’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini
geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

33. neokusam, neokusam.org’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya neokusam.org
üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda neokusam’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

34. neokusam’nun veya neokusam’nun hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, neokusam’nun sorumluluğu
bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini
alması önerilmektedir.

35. Kullanıcı’nın neokusam’ya verdiğin bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine
bağlı olarak neokusam’ya verdiği veya neokusam’nun erişimine onay verdiği bilgilerdir. neokusam, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği
sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak neokusam, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.

36. neokusam, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber neokusam tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz
girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde neokusam’nun sorumluluğu
bulunmamaktadır. Kullanıcı, neokusam.org’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre
bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla
neokusam tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

37. neokusam, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

38. Kullanıcı, neokusam.org’u ziyaret ettiği süre boyunca neokusam, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı
javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler
içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.

39. neokusam, zaman zaman neokusam.org’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir.
Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları neokusam’nun kontrolü altında olmadığı
gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak
neokusam’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak
neokusam’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

40. Kullanıcı, neokusam.org’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa neokusam.org’un e-posta gönderim listesine kayıt
olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.

41. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra
Müdürlükleri yetkili olacaktır.

42. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, neokusam’nun defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve
erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu
maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

43. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın neokusam.org’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile neokusam’nun bu Sözleşme’de belirtmiş
olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın neokusam.org’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres
ve/veya e-posta adresini neokusam’ya yazılı olarak bildirecektir. neokusam’nun adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu
Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın neokusam’ya bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve neokusam’nun bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta
adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

44. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

45. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat
ettikleri anlamına gelmeyecektir.

46. Bu Sözleşme, neokusam.org’a yeni özellikler eklendikçe veya neokusam.org Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir
bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın neokusam.org’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi
önerilmektedir. Bu belge, en son 29 Temmuz 2015 tarihinde güncellenmiştir.

Üyelik sözleşmesiyle veya neokusam.org uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:

E-posta: bybrawe@outlook.com

Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın neokusam.org’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar,
mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine
yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle neokusam.org’un kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli
olup, e.postanın neokusam.org tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan
maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
E-posta: bybrawe@outlook.com

Giriş Yap

Topluluğumuza katılın!

Hesabın yok mu?
Kayıt Ol

Şifreni Resetle

Geri dön
Giriş Yap

Kayıt Ol

Neokusam Topluluğuna Katılın

Captcha!
Geri dön
Giriş Yap
Bir format seç
Kişisel Test
Kişisel bir şey ortaya koymayı amaçlayan sorular dizisi
Önemsiz Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar verme ya da görüş belirleme/oy verme
Hikaye/Olay
Gömülü ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
Liste
The Classic Internet Listicles
Açık Liste
Açık Liste
Oylanabilir Liste
Oylanabilir Liste
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı